De Raad van Belanghebbenden (RvB) bestaat uit 4 personen:

- Dhr Bert Mertens, voorzitter
- Dhr Maarten Schilders, secretaris
- Dhr Mike Boeren, lid
- Dhr Ivo Priems, lid
  
Het secretariaat is bereikbaar via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  
Algemeen
De taken en bevoegdheden van de RvB zijn neergelegd in artikel 9 en 10 van de statuten van GOED wonen en behelzen het toezicht op het beleid van het bestuur op de algemene gang van zaken van de stichting.
Het bestuur voorziet de RvB voor de uitoefening van deze taken, gevraagd en ongevraagd, van alle informatie om de taken van de RvB te kunnen uitoefenen.
Dit betreft ondermeer de financiele administratie en de correspondentie van de stichting.
De RvB kan zich, indien nodig, bij laten staan door (externe) deskundigen.
  
Tenminste tweemaal per jaar komen de RvB en het bestuur in een gezamenlijke vergadering bijeen om de algemene lijnen van het (toekomstig) beleid van de stichting/vereniging te bespreken.
Wat betreft het financiele beleid van de stichting behoeven de balans en de staat van baten en lasten van de stichting de goedkeuring van de RvB.
Duidelijk zal zijn dat er formeel het nodige gewicht aan de RvB wordt toegekend.
Dit mag niet verwonderlijk heten, daar GOED wonen een ouderinitiatief is en de leden via de Raad een duidelijke stem in het kapittel (kunnen) hebben.
  

Wim van Ballegooijen, voormalig secretaris